Privacyverklaring

Onze website/-shop, www.reinigtvirus.nl, verwerkt privacygevoelige of persoonsgegevens. Reinigt virus hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat we:

- Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;

- Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- Eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

- Uw recht respecteren op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Reinigt virus is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan deze tekst aandachtig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2021.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van onze dienst verstrekt u bepaalde gegevens aan ons. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt voor verwerking.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyverklaring:

- Naam en adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- Facturatie adres

- E-mailadres

- Geslacht

Registratie

Voor bepaalde functies van onze service moet u zich vooraf registreren. Na uw registratie bewaren wij uw gebruikersnaam en de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te vullen, om contact met u op te nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling, en om een ​​overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.

Wij zullen de gegevens gekoppeld aan uw gebruikersnaam niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan de bevoegde autoriteiten. Wj gebruiken uw persoonsgegevens bij het afhandelen van uw bestelling. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken (bij de installatie / montage / levering van de kranen en op maat gemaakte oplossingen bijvoorbeeld). We zullen dit indien gewenst in detail uitleggen.

Promotie

Naast de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten: - per post - per email - via sociale media - via de telefoon - contactformulier en nieuwsbrief. Welke als doel hebben geïnteresseerden te informeren over onze producten en / of diensten, waarbij de nadruk ligt op informatie via de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt na inschrijving voor de nieuwsbrief automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt zo lang bewaard als nodig is, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, om uw e-mail volledig te beantwoorden en correct af te handelen. Dit geldt voor zowel bericht als voor e-mail. 

Advertenties

Onze service geeft generieke advertenties weer, waarvoor geen persoonlijke gegevens worden verzameld. Gegevens verstrekken aan derden. We kunnen uw gegevens aan onze partners verstrekken. Deze partners kunnen zijn: leveranciers, distributeurs, dealers, bezorgdiensten, installateurs / loodgieters of onze gecontracteerde marketingdiensten. Onze marketingpartners kunnen hiermee ons product op uw social media laten voorbijkomen. Onze andere partners waar wij u informatie mee delen zijn enkel de partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat. Deze partners kunnen u rechtstreeks benaderen binnen het kader van de overeenkomst die u met ons sluit t.b.v. bijvoorbeeld een op maat gemaakt desinfectie-/luchtzuivering-oplossing of leveringsvertraging. Deze partners kunnen buiten de EU zijn gevestigd. Daarom zal de dienst uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Op onze website staan ​​social media buttons. Deze knoppen worden door de aanbieders van deze diensten gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Veiligheid

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Zo werken we met een SSL certificaat en met een plugin die een firewall maakt en beschermt tegen virussen. We houden wel statistieken bij op onze website, maar deze worden te allen tijde anoniem gehouden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

Inspectie en wijzigingen van uw gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen. 

Reinigt virus
Klokkenslag 257
7811 HW, Emmen
Nederland
NEDERLAND TEL: 085 - 06 02 007
info@reinigtvirus.nl
www.reinigtvirus.nl 

Onderdeel van T4MS
Olympiaweg 4
3077AL, Rotterdam
KAMER VAN HANDEL: 78622816 
BTW NR: 861473966B01
info@t4ms.nl 
www.t4ms.nl
nl_NLDutch